//

die Bosener Gruppe

Hausaufgabentexte

09.03.2013

Himmel on Mensche


Däer lòò

Däer lòò,
wéi er noch geleeft hott,
zour Hell hott däer
manchem Ménsch
et Lewen gemach.

Däer lòò,
wéi er dann gestorf éss,
énn de Hémmel hätt’n
kään Ménsch
jemòls geschéckt.

Den lòòn,
wéi se den begraaf hann,
den hann Hémmel
onn Ménschen
off de Kirjhoff braat.

Allengäär
wollten se nur gesinn,
dat däer niemòls
meh zeréck kann.
Däer lòò.

Häälisch Oòwendmoijn

Vom Hémmel hoch komm. Us Ménschen erleesen
wollt er vom Lääd, vom Iwwel, von allem Beesen.
Kään Hémmel on Ménschen wòòr’n dòò, nur wenisch,
enn paar Hérten onn der ään oder anner Kénisch.

Awwer haut am « Häälisch Moijn » énn der Stadt,
drécken séch Hémmel onn Ménschen vòr Kneipen platt.
Nét fòr aan’t Kénd émm Krippschen se denken,
nur fòr séch Gléijhwein onn Béir ennseschenken.

Kään Ménsch wääß meh, wat dòòmols mé’m Hémmel wòòr,
Hémmel onn Ménschen hann ihren Hémmel verlòòr.

Harald Ley


Himmel on Mensche

em Himmel:
Rou
Frirre
Gleckselischkäät

enner Mensche:
Krach
Kreijsch
Drecksäckischkäät

Himmel enner Mensche 
es wie Mensche em Himmel:
Rou vom Krach
Frirre mette em Kreijsch
Gleckselischkäät 
trotz vill Drecksäckischkäät

Himmel
e Denge
gemach vo Mensche
foär alles auszehalle

Bitte aan de Himmel

foär die
bei deäne et nie Daach geft
foär die  
wo de Hals nie voll genouch greij
foär die 
aan deäne kää gudd Hoär dra es
foär die 
met de dicke Backe on de dregije Hänn
Himmel, dou dich off! 

foär die
wo sich net wijäre konnte
foär die
met deäne mä't gemach hat 
foär die
wo sowieso dra glääwe muschde
foär die
aan die kää Mensch gedaat hat
Himmel, dou dich off!

on dä Himmel dud sich off!
greischt, grääscht
schmeißt met Feijer o Wasser
on met aller Gewalt
off all Sorte vo Mensche

Karin Klee


Himmel on Mensche

Himmel on Mensche brauch eijsch nett,
wä meijsch nur ääner verschdett
am hennerschde Ecke,
orrer beij de Hecke
em freije Lant, 
so härr i ett erkannt.
Warr eijsch vo de Dae halle,
wem eijsch ääne en die Fresse knalle,
saan eijsch em aach
on senn sefrirre
de ganze Daach,
wääre n aach vor Lache Liere.
Himmel on Mensche brauch eijsch nett,
wä meijsch nur verschdett.

Johannes Kühn


Himmel on Mensche

Im Schwimmbaad gewään
unn Godd unn die Weld gesiehn.
Im Teaader gehuggd
unn die gans Hòddwollee gedroff.
Uffem Fuusballbladds geschdann
unn Fänns iwwer Fänns erlääbd.
Die Bahnhoofschdròòs langs gang
unn Leid, niggs wie Leid geluhd.

Lauder Mensche
unn driwwer de Himmel!

Himmel on Mensche

Im Himmel
gebbds kä Mensch,
sollang es
jingschd Gerischd
kä Urdääl
geschbroch
hadd!

Georg Fox


Himmel ó Minschen

E Saarlui woren nòmò Himmel ó Minschen.
De hascht beim Pipper kä Parkplatz meh kritt
ón de Leit hann sich óf de Zewen gestann.

Halt!
Lò stémmt ebbes nét!

Der Himmel éss nét dò,
fer rónner bei de Minschen ze kómmen.
Himmel ó Minschen vertreen sich nét.

Der Himmel éss dò,
fer de Minschen óff de Kopp
ze fällen,
wenn et Zeit éss.

Et éss baal so weit.

Gérard Carau


Himmel un Minschen
- 3 Biller -

Drei Daa lang Emmes
de Stadt óf de Kópp geschdallt
mer hann et verdéint

Milljònen vaan Leit
kääfen derléiwscht gutt béllich
de Quittóng kémmt nò

All Herren Länner
em Deiwel sei Plaschdickzeich
et Meer verschléckt séch

Ursula Kerber